7 Μαρ 2008

Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ρύπος...

«Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ρύπος, είναι αέριο του θερμοκηπίου και το πίνουμε στην Coca-Cola και στην πορτοκαλάδα»
Τ. Αθανασόπουλος Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΗ
(Ημερησία, 27/2/2008)

Η πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. για την μείωση της κλιματικής αλλαγής σε είκοσι (20) λέξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: