22 Απρ 2008

ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ»

Γραπτή Δήλωση, υπέρ της «διαφοροποίησης της σύνθεσης του ενεργειακού μίγματος της Ε.Ε.» προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατέθεσαν (χθες) με κοινή τους πρωτοβουλία οι ευρωβουλευτές Άννυ Ποδηματά (Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα), Δημήτρης Παπαδημούλης (Ευρωπαϊκή Αριστερά) και Rebecca Harms (Πράσινοι).

Η Δήλωση, η οποία άρχισε να διανέμεται για συλλογή υπογραφών στην Ολομέλεια του Ε.Κ., στο Στρασβούργο, αποτελεί συνέχεια της Πρωτοβουλίας «Συμμαχία ενάντια στον λιθάνθρακα» που ξεκίνησαν επτά ελληνικοί Δήμοι και κοινότητες με την υποστήριξη της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς. Στόχος, να ενθαρρυνθούν οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών να διαφοροποιήσουν τη σύνθεση του ενεργειακού τους μίγματος και να προχωρήσουν σε ένα μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό, με γνώμονα τη μείωση των εκπομπών αερίων.

Τα βασικά σημεία της Γραπτής Δήλωσης έχουν ως εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες για μονάδες μη συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από άνθρακα οι εκπομπές CO2 δεν πρόκειται μειωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα των 0,75 kg CO2/kWh,
- έχοντας υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες που έχουν εκδηλωθεί και τις κινητοποιήσεις των κατοίκων στην Γερμανία και την Ελλάδα σε περιοχές όπου έχει αναγγελθεί η δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα,
- έχοντας υπόψη τη γενική πεποίθηση ότι τα προβλήματα που θα προκαλέσουν οι μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα που καλούνται να επιλύσουν,
- λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία για τη συγκράτηση και μόνιμη αποθήκευση του CO2 που παράγεται από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο,
1. θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ασύμβατη με τη χρήση ρυπογόνων καυσίμων
2. ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. να διαφοροποιήσουν ριζικά τη σύνθεση του ενεργειακού μίγματός τους και να προχωρήσουν σε φιλόδοξο και μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό, με γνώμονα τη μείωση των εκπομπών•
3. χαιρετίζει τη δημιουργία της Συμμαχίας Ενάντια στο Λιθάνθρακα στην Ελλάδα, που υπογραμμίζει ότι ο ενεργειακός προσανατολισμός της χώρας πρέπει να σχεδιαστεί μετά από διαβούλευση με την κοινωνία•
4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να χρηματοδοτεί κατάλληλα ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της ενέργειας, της βελτιστοποίησης των δικτύων και της μείωσης των εκπομπών•
5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών».

Οι Ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης και Άννυ Ποδηματά, δήλωσαν σχετικά:

«Η “συμμαχία ενάντια στο λιθάνθρακα”, αποκτά με την πρωτοβουλία μας και Ευρωπαϊκό ορίζοντα και έχει στόχο να πιέσει τις κυβερνήσεις και την Κομισιόν για ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον μίγμα ενεργειακής πολιτικής.

Η ΔΕΗ μπορεί, υπό την πίεση της κοινωνίας των πολιτών, να αφαίρεσε τη δημιουργία μονάδων λιθάνθρακα στην Ελλάδα, από το μνημόνιο συνεργασίας της με τη γερμανική RWE, δεν έχει εγκαταλείψει ωστόσο τα αντιπεριβαλλοντικά σχέδιά της».

18 Απρ 2008

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΕΗ
ΣΤΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΕΗ
ΣΤΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ


Λαμία, 18.4.2008

Σε Συνέντευξη Τύπου χθες και απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Τάκης Αθανασόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι αναμένεται η θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για τις άδειες των δύο λιθανθρακικών μονάδων στο Αλιβέρι και τη Λάρυμνα, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται τα σχετικά τεύχη των Διακηρύξεων.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ΔΕΗ επιμένουν στην κατασκευή νέων λιθανθρακικών μονάδων παραγωγής ενέργειας.
Πέρα από τα γενικότερα θέματα της αλλαγής του ενεργειακού μοντέλου της χώρας μας, του τεράστιου ζητήματος των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, της συνέχισης της εξάρτησης από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες, τονίζουμε ότι η περιοχή της Λάρυμνας έχει περιέλθει σε συνθήκες ανεπανόρθωτης οικολογικής καταστροφής. Το εργοστάσιο λιθάνθρακα θα είναι το τέλος της.

Το λιμάνι και η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής του Ευβοϊκού ακυρώνει οποιαδήποτε τουριστική προοπτική των παράκτιων ζωνών και στις δύο πλευρές, της Φθιώτιδας και της Εύβοιας. Κανένα τέτοιο εργοστάσιο δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις θέσεις εργασίας στον τουρισμό, την αλιεία, την γεωργία και τις άλλες ήπιες δραστηριότητες των κατοίκων.

Οι χαλαρές, είναι γεγονός, αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων της περιοχής της Λάρυμνας, σε σχέση με τις δυναμικές αντιδράσεις άλλων περιοχών (Μαντούδι, Άσπρα Σπίτια, Αλμυρός, Καβάλα, Αστακός), δεν κατάφεραν να αλλάξουν τα σχέδια της κυβέρνησης και της ΔΕΗ. Έτσι το γεγονός ήταν αναμενόμενο, μετά μάλιστα και τη στάση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. Ο κ Χειμάρας είναι ο μόνος από τους έξι νομάρχες των νομών, στους οποίους μεθοδεύεται η κατασκευή τέτοιων εργοστασίων, που δεν έστειλε απάντηση σε πρόσφατο ερωτηματολόγιο της οργάνωσης της WWF

Οι Οικολόγοι Πράσινοι
επιμένουμε στην πολυκεντρική ισόρροπη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, στον αποκλεισμό της κατασκευής νέων ανθρακικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, στη στήριξη και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και τον οικιακό τομέα, στον τερματισμό των άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, στην απαγόρευση πώλησης ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, στην ενίσχυση της εγχώριας έρευνας και εφαρμογής για νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, αλλά και στα άμεσα μέτρα περιορισμού της σπατάλης και εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στην κατοικία, μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μεγάλης κλίμακας, με έμφαση τα σχολεία

Η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος γενικότερα είναι η μεγάλη υποχρέωση της εποχής μας

Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος 6977261256

16 Απρ 2008

Σύλλογος
Περιβάλλον και Πολιτισμός Δήμου Κηρέως Kireas.org

Μαντούδι 16/4/08

ΘΕΜΑ: Μπορεί η Ελλάδα να είναι σύννομη με τις οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ και παράλληλα να αυξήσει τη συμμετοχή του λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα πέρα από το 60% της παραγωγής ηλεκτρισμού που είναι σήμερα;

Οι κύριοι άξονες των κυβερνητικών επιλογών για την πιθανή εισαγωγή του λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα της χώρας εστιάζονται σε πέντε επιχειρήματα. Ο Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως με στοιχεία από έγκυρες πηγές ανάλυσε και αντίκρουσε το καθένα από τα 4 επιχειρήματα. Συγκεκριμένα αντικρουστήκαν τα επιχειρήματα ότι λιθάνθρακας είναι αναγκαίος για να καλυφθεί η αυξανομένη ζήτηση σε ηλεκτρισμό, για να μην έχουμε υπέρογκες αυξήσεις τιμών και για να διασφαλισθεί ο ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας. Επίσης ο σύλλογος αντίκρουσε το επιχείρημα ότι με τις νέες τεχνολογίες ο λιθάνθρακας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Όλα τα αναλυτικά στοιχεία για τα παραπάνω επιχειρήματα καθώς και οι ανάλογες απαντήσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.kireas.org.

Το τελευταίο επιχείρημα της κυβέρνησης που αντικρούει ο σύλλογος είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι σύννομη με τις οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ και με αύξηση της συμμετοχής του λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα (πέρα από το 60% της παραγωγής ηλεκτρισμού που είναι σήμερα).

Ποια είναι η Ενεργειακή Πολιτική της ΕΕ με την οποία πρέπει να συμβαδίσει η Ελλάδα;

Πέρα από τις διάφορες οδηγίες και κανονισμούς περί ενεργείας για τους οποίους έχει καταδικαστεί για μη ενσωμάτωσης τους (πχ. Οδηγία 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση) και μη ικανοποιητική πρόοδο και λήψη μέτρων (π.χ., οδηγία 2001/77/ΕΚ για ΑΠΕ) Η Ελλάδα για να είναι σύννομη όπως διακηρύττει και λεκτικά τουλάχιστον επιθυμεί θα πρέπει να δει το νεο πλαίσιο τής Ενεργειακής Πολιτικής για την Ευρώπη (10/1/07). Συγκεκριμένα με ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, COM(2007)) έχει ξεκαθαριστεί ότι οι στρατηγικοί στόχοι και δεσμεύσεις της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ θα κυμανθούν στα παρακάτω πλαίσια:

-Στόχος της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι η μείωση κατά 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το 2020 σε σύγκριση με το 1990. Επιπλέον, μέχρι το 2050 οι συνολικές εκπομπές πρέπει να μειωθούν μέχρι 50% σε σχέση με το 1990, που σημαίνει ότι στις βιομηχανικές χώρες πρέπει να μειωθούν κατά 60 έως 80% μέχρι το 2050.

-Δέσμευση τώρα ότι η ΕΕ θα μειώσει οπωσδήποτε, κατά 20% τουλάχιστον, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε σύγκριση με το 1990.

Η Ελλάδα για να είναι σύννομη με την ΕΕ θα πρέπει να προγραμματίσει την ενεργειακή της πολιτική μέσα στα παραπάνω πλαίσια. Μια σημερινή δέσμευση σε μονάδες λιθάνθρακα από την Ελλάδα που έχουν διάρκεια ζωής 40 με 60 χρόνια, μακροπρόθεσμα, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις σχέσεις της χώρας με την ΕΕ. Η Ελλάδα θα αναγκασθεί να αναλάβει το σημαντικό κόστος και να κλείσει μερικές από αυτές στο μέλλον αν πράγματι θελήσει να πετύχει τους στόχους της ΕΕ ενεργειακής πολιτικής. Εκτός και αν η Ελλάδα έχει λόγους να πιστεύει ότι τα αλλά μέλη της ΕΕ θα μειώσουν τις εκπομπές τους σε τέτοιο βαθμό για να υπερκαλύψουν τις αυξήσεις τη Ελλάδος.

Αλλά πώς προετοιμάζεται η Ελλάδα για να εναρμονιστεί με τη Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική; Και τα 3 σενάρια από την πρώτη έκθεση για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό προβλέπουν (ή σχεδιάζουν) μην συμμόρφωση με κανένα από τους παραπάνω στόχους και δεσμεύσεις της ΕΕ. Οι προβλεπόμενες εκπομπές ΑΘ από την Ελλάδα σύμφωνα με τη έκθεση σχεδιασμού αποκλίνουν κατά πολύ από τα παραπάνω όρια. Πως αντιμετωπίζει η Ελλάδα το θέμα;

Ανεξέλεγκτος αριθμός αδειών

Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό η ΡΑΕ (μέχρι τον Αύγουστο 2007 έχει δώσει θετικές γνωμοδοτήσεις για θερμοηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος 7.289,5MW. Εκτός από το Μαντούδι, (460 ΜW), έχει δοθεί θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ και για τα Άσπρα Σπίτια της Βοιωτίας (ισχύος 600 ΜW). Παράλληλα έχουν γίνει δημόσιες αναγγελίες για τη δημιουργία μονάδων στον Αστακό (600 ΜW), στο Αλιβέρι (ισχύος 800 ΜW) και στη Λάρυμνα (800 ΜW). Μόνο αυτές οι πέντε νέες μονάδες (Νέα 22/12/2007) θα επιβαρύνουν το περιβάλλον με επιπλέον 16,8 εκατ. τόνους διοξείδιο του άνθρακα ετησίως που ισοδυναμεί με ετήσια αύξηση των εθνικών εκπομπών CO2 κατά 12%.

Επίσης έχουν προγραμματισθεί νέες λιγνιτικές μονάδες συνολικής ισχύος 1.100ΜW στη Πτολεμαΐδα (450ΜW), στη Μελίτη (450MW) και Αμύνταιο (200ΜW). Παράλληλα ξανασυζητιέται η πιθανότητα αξιοποίησης των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Δράμα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός σταθμού ισχύος 1.500MW.

Ένας έλεγχος στα επίσημα αρχεία θετικών γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ δείχνει ότι από το 2006 μέχρι τώρα οι θετικές γνωμοδοτήσεις που έχουν δοθεί για θερμο-ηλεκτρικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων και αυτών με φυσικό αέριο) είναι συνολικής ισχύος 6.033ΜW . Αυτή τη στιγμή η ΡΑΕ εξετάζει (δεν έχει γνωμοδοτήσει ακόμα) νέες αιτήσεις για θερμοηλεκτρικές μονάδες ισχύος 2.758ΜW. Αν σκεφτεί κανείς ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα είναι 14.051MW και λάβει υπόψη την υποχρεωτική αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ μιλάμε για υπερκάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρισμό.

Με πολύ απλά μαθηματικά αναρωτιέται κανείς πως η Ελλάδα θα μπορέσει να μειώσει τις εκπομπές ρυπών στα όρια που έχει επιβάλει η ΕΕ. Αυτή τη στιγμή μάλιστα έχει υπερβεί τούς στόχους του Κιότο από το 2005. Συγκεκριμένα το Κιότο έδινε δικαίωμα στη Ελλάδα να αυξήσει τις εκπομπές της από το 1990 μέχρι το 2012 κατά 25%, ενώ μέχρι το 2005 η Ελλάδα είχε ήδη αυξήσει τις εκπομπές της πάνω από το όριο στο 25.4%. Το ΚΑΠΕ υπολογίζει ότι από το 2005 μέχρι το 2020 η Ελλάδα θα πρέπει να μειώνει κάθε χρόνο τις εκπομπές της κατά 1.74% για τις μονάδες που είναι ενταγμένες στο ΕΣΚΔΕ και 4% για τις μη ενταγμένες μονάδες. Τα παραπάνω μέτρα μόνο αύξηση εγγυώνται δεδομένου ότι σύμφωνα με την ΙΕΑ (2005) για κάθε παραγομένη MWh από λιθάνθρακα εκπέμπονται μεταξύ 0.68 τονων CO2 (μονάδες συνδυασμένου κύκλου IGCC) και 0.94 τόνων CO2 για μονάδες κονιορτοποιημένου λιθάνθρακα (PCC). Δυστυχώς υπάρχουν μικρά περιθώρια βελτίωσης. Εκτιμάτε ότι οποιεσδήποτε βελτιώσεις στη αποδοτικότητα των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής με λιθάνθρακα μπορούν μακροπρόθεσμα να μειώσουν τις εκπομπές CO2 μόνο κατά 8%.

Δυσμενείς προβλέψεις


Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (“Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007”), προβλέπει ότι η Ελλάδα θα αυξήσει τις εκπομπές της (από το έτος βάσης, 1990) κατά 46%. Σχεδόν διπλάσια αύξηση από αυτή που ορίζει το Κιότο. Η ίδια έκθεση δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα για να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της.

Σύμφωνα με το "καλύτερο" σενάριο του υπάρχοντος μακροχρόνιου σχεδιασμού οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται να αυξηθούν κατά 32%, τη στιγμή που η Ελλάδα θα κληθεί να μειώσει τις εκπομπές της το 2020 κατά 25%-30% σε σχέση με τα επίπεδα του 2010.

Προϊστορία που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη

Η Ελλάδα έχει μια αρνητική προϊστορία σε σχέση με τη συμμόρφωση της στα όρια εκπομπών. Συγκεκριμένα, άρθρο της εφημερίδας Βήμα, (6/1/2008) αναφέρεται σε καταστρατηγήση των ορίων εκπομπών που ρυθμίζει το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) από τη ΔΕΗ. Εννέα από τις 29 εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υπερέβησαν τις επιτρεπόμενες εκπομπές CO2 που προέβλεπε η ΕΚΣΔΕ σε ποσοστό άνω του 20%.

Πρόσφατα (16/1/08) η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης καταδίκασε τη Ελλάδα (προσφυγή ΙΜΔΑ ) γιατί δεν προστατεύει το δικαίωμα για προστασία της υγείας των κατοίκων που ζουν σε λιγνιτικές περιοχές. Επισημανθεί στην έκθεση ότι "όταν οι μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα δείχνουν ότι υπάρχει υπέρβαση των ορίων, οι ποινές που επιβάλλονται είναι περιορισμένες και δεν έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Ακόμη η απόφαση τόνισε ότι "η κυβέρνηση δεν παρέχει επαρκώς ακριβείς πληροφορίες που να ισοδυναμούν με έγκυρη εκπαίδευση για τα πρόσωπα που ζουν στις λιγνιτικές περιοχές". "Πολύ λίγα έχουν γίνει για να οργανωθεί επιδημιολογική παρακολούθηση κατοίκων κι εργαζομένων και επίσης δεν έχει γίνει καμιά μελέτη νοσηρότητας".

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα (14/4/08) η Ελλάδα είναι η πρώτη από τις 141 χώρες που έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο που εκλήθη σε απολογία στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΟΗΕ. Η εφημερίδα αναφέρει ότι "οι εξηγήσεις που έδωσε πρόσφατα στην αρμόδια Επιτροπή στην Βόννη, η ομάδα του ΥΠΕΧΩΔΕ με επικεφαλής τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Καλογιάννη, κρίθηκαν ανεπαρκείς, καθώς η χώρα μας με βάση τη γνωμοδότηση του ΟΗΕ, δεν είναι σύννομη με το Πρωτόκολλο". Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα "είναι πολύ πιθανό όμως η χώρα να μπει σε καθεστώς επιτήρησης".

Πώς να έχουμε εμπιστοσύνη όταν οι κάτοικοι τέτοιων περιοχών αναγκάζονται να προσφύγουν στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια για να προστατευτούν από την μόλυνση του λιθάνθρακα; Όταν διεθνείς οργανισμοί καταδικάζουν τη χώρα για ελλείπεις μηχανισμούς ελέγχου και προστασίας από την λιθανθρακική μόλυνση; Όταν διεθνείς αξιόπιστοι οργανισμοί βρίσκουν ότι οι χώρα δεν είναι σύννομη στις υποχρεώσεις της και δεν πείθονται από τις εξηγήσεις των υφυπουργών μας;

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και περιορισμούς που επιβάλλει η ΕΕ δεν μπορούμε να δούμε πως η δημιουργία τόσο πολλών νέων μονάδων λιθάνθρακα θα μειώσει τις εκπομπές και η Ελλάδα θα είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια που ορίζει η ΕΕ. Επιπλέον, η προϊστορία της Ελλάδας σε θέματα ελέγχου και προστασίας της υγείας από τη ατμοσφαιρική μόλυνση, οι αργοί ρυθμοί συμμόρφωσης, η έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών και η ελλιπής εφαρμογή μέτρων μέτρησης και ελέγχου των παραβιάσεων δημιουργούν λίγη εμπιστοσύνη στους πολίτες.

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός Δήμου Κηρέως Kireas.org

13 Απρ 2008

12-18 Μαϊου, η “εβδομάδα κατά του λιθάνθρακα”

“Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”
Πανελλαδική πρωτοβουλία κινήσεων πολιτών κατά του λιθάνθρακα

12-18 Μαϊου, η “εβδομάδα κατά του λιθάνθρακα”

Για το διάστημα 12-18 Μαϊου, προσδιορίστηκε, τελικά, η “εβδομάδα κατά του λιθάνθρακα”, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της πρωτοβουλίας “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, που έγινε σήμερα Κυριακή 13/4, στη Λιβαδειά. Συζητήθηκαν, επίσης, άλλες παράλληλες πρωτοβουλίες, όπως καμπάνια συγκέντρωσης υπογραφών κατά του λιθάνθρακα, η διεύρυνση του πανελλαδικού μετώπου κατά του λιθάνθρακα, δράσεις πλατιάς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσα από το διαδίκτυο, τα δίκτυα πολιτών, τα σχολεία κλπ.

Είχε προηγηθεί μια διαδικασία συζήτησης και συνεννόησης στις διάφορες περιοχές, με σκοπό να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικότερος τρόπος οργάνωσης των σχετικών δραστηριοτήτων. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, η μορφή και ο φορέας της διοργάνωσης των εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων σε κάθε περιοχή, οπότε και θα δοθούν στη δημοσιότητα.

Επιβεβαιώθηκε, τέλος, η ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική εμβάθυνση στα γενικότερα ζητήματα του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας και των εναλλακτικών λύσεων που πρέπει να υπάρξουν. Σε αυτή την κατεύθυνση, αποφασίστηκε να ανοίξει μια διαδικασία δημόσιου διαλόγου, με την ενεργό συμμετοχή του κινήματος των πολιτών, που θα μπορούσε να έχει σαν πρώτο σταθμό μια ημερίδα ή διημερίδα το φθινόπωρο του 2008.

Καλούμε τις κινήσεις των πολιτών, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, τις ενεργές συλλογικότητες των νέων, που θέλουν να συντονίσουν το βήμα τους μαζί μας, σε αυτή την κρίσιμη μάχη και, ειδικά, για την επιτυχημένη οργάνωση της “εβδομάδας κατά του λιθάνθρακα”, να επικοινωνήσουν μαζί μας στη διεύθυνση: lithanthrakas@gmail.com


13-4-2008

11 Απρ 2008

Δεν απάντησε ο Νομάρχης Φθιώτιδας στο ερωτηματολόγιο που απέστειλε το WWF

«Οχι» στον λιθάνθρακα από τοπικούς φορείς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 11.4.2008
Λινα Γιανναρου

Σαν μικροί Δαυίδ απέναντι σε θηριώδεις Γολιάθ αισθάνονται εδώ και πολλούς μήνες οι κάτοικοι των δήμων και των κοινοτήτων της χώρας στις οποίες δρομολογείται η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιθάνθρακα. Μαντούδι, Αλιβέρι, Ασπρα Σπίτια, Αστακός, Λάρυμνα, Νέα Καρβάλη και Αλμυρός επιχειρούν -επί της ουσίας άοπλοι- να αναχαιτίσουν τα σχέδια ενεργειακών κολοσσών (ανάμεσά τους η ΔΕΗ, ο Ομιλος ΤΕΡΝΑ, η Endesa, η Εdison), φωνάζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα υπονομευθεί οποιαδήποτε προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης στον τόπο τους, αλλά και ότι θα υποθηκευθεί η υγεία των παιδιών τους.

«Μα πού είναι οι βουλευτές μας που πριν από τις εκλογές μάς υπόσχονταν ότι θα στέκονταν στο πλευρό μας;», αναρωτιόντουσαν, παρατηρώντας ότι, στα πολλά συλλαλητήρια που διοργάνωναν, οι αιρετοί (στις περισσότερες περιπτώσεις) έλαμπαν διά της απουσίας τους. Και η «μοναξιά» τους συνεχίζεται.

Σε ερωτηματολόγιο που απέστειλε η οργάνωση WWF, η οποία συμμετέχει στη «Συμμαχία ενάντια στον λιθάνθρακα», στους βουλευτές των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Καβάλας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας σχετικά με το εάν είναι υπέρ ή κατά της δημιουργίας μονάδας λιθάνθρακα στον νομό τους, οι μισοί δεν απάντησαν. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 32 βουλευτών, απαντήσεις έστειλαν μόνον οι 16, οι οποίοι βέβαια τάχθηκαν ευθέως ενάντια στη ρυπογόνο αυτή προοπτική. Την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση των εργοστασίων στις περιοχές τους εξέφρασαν επίσης και οι 5 από τους 6 νομάρχες που ερωτήθησαν (ο νομάρχης Φθιώτιδας δεν απέστειλε απάντηση). Κανείς, πάντως, δεν υπερασπίστηκε τη σκοπιμότητα κατασκευής λιθανθρακικών μονάδων. Κάτι είναι κι αυτό...

9 Απρ 2008

Ανησυχία των κατοίκων της Λάρυμνας
για ΛΑΡΚΟ και μονάδα λιθάνθρακα

Κατηγορηματικά αντίθετοι με τη δημιουργία μονάδας Λιθάνθρακα είναι οι κάτοικοι της Λάρυμνας, ενώ ζητούν την άμεση λήψη μέτρων και για την προστασία της δημόσιας υγείας από τους ρύπους που εκπέμπει η ΛΑΡΚΟ.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της μονάδας Λιθάνθρακα ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Λάρυμνας με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ, στα συναρμόδια υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους φορείς του Νομού μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι κάτοικοι δεν θα δεχθούν μοιρολατρικά τετελεσμένες επιλογές αλλά θα είναι ετοιμοπόλεμοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. "Με την ελπίδα ότι δεν επιμένετε στα σχέδιά σας, σας ρωτάμε εσείς που αποφασίζετε για εμάς χωρίς εμάς, είστε αποφασισμένος να ζήσετε εδώ μαζί με την οικογένειά σας, να υποστείτε τις συνέπειες που εμείς βιώνουμε καθημερινά και τις εγκληματικές συνέπειες που θα προκύψουν από τη μονάδα που θέλετε να κατασκευάσετε. Αν ναι, τότε θα πεισθούμε ότι όλα όσα επικαλείσθε έχουν αξία, αν όχι σας λέμε ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ" επισημαίνουν τα μέλη του Συλλόγου προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά τη ΛΑΡΚΟ ζητούν την εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης προκειμένου να διαπιστωθούν τα μεγέθη των επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων ώστε να παρθούν ανάλογα μέτρα

πηγή: ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 9.4.08

8 Απρ 2008

Ο Λιθάνθρακας στην Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός Δήμου Κηρέως.
Kireas.org

Μαντούδι 8/4/08

ΘΕΜΑ: Ο Λιθάνθρακας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος

Μετά την αξιέπαινη παρέμβαση του βουλευτή κ. Γ. Δημαρά για τον λιθάνθρακα οποίος είχε την ευγένεια να μας αποστείλει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων Υπουργών (που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.kireas.org/keimena/dimaras2.pdf), κοινοποιήθηκε στο σύλλογο μας μια άλλη σημαντική παρέμβαση.

Πριν ένα μήνα περίπου ο σύλλογος μας απέστειλε στους 300 της Βουλής επιστολή απάντηση στις αιτιάσεις της κυβέρνησης να εισαγάγει το λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ( η σχετική επιστολή είναι προσβάσιμη στο kireas.org). Σε απάντηση του σε αυτή την επιστολή ο πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, κ. Μητσοτάκης μας ενημέρωσε ότι το θέμα του λιθάνθρακα και οι παρατηρήσεις μας θα συζητηθούν σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις της επιτροπής. Είναι αξιοσημείωτο και προς τιμή του ότι ο κ. Κ. Μητσοτάκης ήταν ο μόνος από τους 300 αποδέχτες της επιστολής που μας απάντησε μέχρι τώρα. Ο σύλλογος ευχαριστεί δημόσια και τους δύο (κ. Δημαρά και κ. Μητσοτάκη) για την ευαισθητοποίηση τους για το θέμα και προπάντων τον σεβασμό τους στα αιτήματα και τις ανησυχίες των πολιτών.

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός Δήμου Κηρέως. Kireas.org

1 Απρ 2008

Απάντηση στην αιτίαση της κυβέρνησης να εισάγει λιθάνθρακα για να αυξήσει τη ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε ηλεκτρισμό

Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως kireas.org

Μαντουδι 1/4/08


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αιτίαση της κυβέρνησης να εισάγει λιθάνθρακα για να αυξήσει τη ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε ηλεκτρισμό

Ο Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως αποφάσισε να απαντήσει στις αιτιάσεις της κυβέρνησης για την εισαγωγή λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα. Σε δυο προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες τις οποίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες μας www.kireas.org ο σύλλογος αντίκρουσε με έγκυρα στοιχεία τα επιχειρήματα ότι ο λιθάνθρακας είναι αναγκαίος για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της χώρας σε ηλεκτρισμό και για να κρατηθούν οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλές. Η τρίτη κυβερνητική αιτίαση στην οποία απαντά ο σύλλογος είναι ότι ο λιθάνθρακας θα αυξήσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε ηλεκτρισμό. Ο σύλλογος έχει αποστείλει ταχυδρομικά τα επιχειρήματα του για όλες τις παραπάνω αιτιάσεις της κυβέρνησης να εισάγει λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα στους 300 της Βουλής, τους αρμοδίους υπουργούς και υφυπουργούς και υπηρεσίες.

Πώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει την ασφάλεια εφοδιασμού;
Η "πράσινη βίβλος της ΕΕ για αειφόρο ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια” επισημαίνει την ανάγκη για μια αειφόρο, αποδοτική και διαφοροποιημένη σύνθεση ενεργειακών πηγών. Μιλάει για την επιτακτική ανάγκη ενός συνολικού στρατηγικού στόχου, "με τον οποίο θα εξισορροπούνται οι στόχοι της αειφόρου χρήσεως της ενέργειας, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού". Πάνω σε αυτές τις γραμμές θα κινηθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας μας.

Επιχείρημα 1: Ο λιθάνθρακας χρειάζεται για να αντικαταστήσει τα εγχώρια στερεά καύσιμα που στερεύουν

Σύμφωνα με την έκθεση μακροχρονίου ενεργειακού σχεδιασμού τα αποθέματα λιγνίτη στην Ελλάδα ανέρχονται στους 3.200 εκατ. τόνου, 90% των οποίων βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Με τους σημερινούς ρυθμούς παραγωγής και σύμφωνα με τη ΔΕΗ τα λιγνιτικά αποθέματα τής Μεγαλόπολης εξαντλούνται σε 25 χρόνια και αυτά της Δυτικής Μακεδονίας σε 35 χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση μακροχρονίου σχεδιασμού τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα λιγνίτη εξαντλούνται σε 44 χρόνια. Η κατανομή των εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών κοιτασμάτων έχει ως εξής: Δυτική Μακεδονία 58,7%, Δράμα 28,2%, Ελασσόνα 5,3% και Μεγαλόπολη 7,8%. Μεγάλες ποσότητες, ανεκμετάλλευτων κοιτασμάτων βρίσκονται στη Δράμα, στην Ανατολική Μακεδονία και στην Ελασσόνα

Η εισαγωγή του λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα σύμφωνα με τη ΔΕΗ θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, καθώς τα αποθέματα λιθάνθρακα θα είναι περισσότερα αυτών του φυσικού αερίου. Παράλληλα προβλέπεται ότι οι τιμές πετρελαίου θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή τις 8/2/08 (πρακτικά της Βουλής) εξέφρασε την ανάγκη να αντικατασταθούν αυτές οι λιγνιτικές μονάδες και να ανεξαρτοποιηθεί η χώρα από το πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: "Έρχομαι τώρα στο ζήτημα του λιθάνθρακα. Όπως είναι σε όλους γνωστό, η Ελλάδα, ως προς την εισαγωγή ενεργειακών πόρων, είναι από τις πιο εξαρτημένες χώρες στον κόσμο. Μέχρι πρόσφατα, το ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας στηριζόταν, κατά βάση, στην εισαγωγή πετρελαίου, ενώ η ηλεκτροπαραγωγή βασιζόταν στις πεπαλαιωμένες λιγνιτικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Όλοι ξέρουμε τις συνέπειες που είχε και έχει η έκρηξη στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Και βέβαια, κανένας δεν αγνοεί ότι τα αποθέματα λιγνίτη στη Μεγαλόπολη εξαντλούνται μέσα στην επόμενη δεκαετία. Εξετάζεται, λοιπόν, το ενδεχόμενο ο λιθάνθρακας να προστεθεί στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας"

Από ότι φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού οι νέες μονάδες θα αντικαταστήσουν αυτές του λιγνίτη που τελειώνει σε 25 με 35 χρόνια. Δυστυχώς οι νέες λιθάνθρακες μονάδες αν εγκριθούν θα αρχίσουν να λειτουργούν σε πέντε (5) χρόνια. Δηλαδή θα συνυπάρχουν με αυτές του λιγνίτη (που υποτίθεται θα αντικαταστήσουν) για τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, παρότι ο λιγνίτης τελειώνει, έχουν προγραμματισθεί και νέες λιγνιτικές μονάδες! Δεδομένου ότι τέτοια εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής έχουν διάρκεια ζωής 40 με 60 χρόνια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική και τον προγραμματισμό που ακολουθείται. Στην έκθεση μακροχρονίου σχεδιασμού αναφέρεται οτι "ενδεικτικά" (δεν σημαίνει ότι θα συμβεί κιόλας) ότι η ΔΕΗ θα αποσύρει μέχρι το 2020 λιγνιτικές μονάδες συνολικής ισχύος 2.884MW, τις οποίες όμως έχει ήδη προγραμματίσει να αντικαταστήσει με θερμοηλεκτρικές μονάδες συνολικής ισχύος 2.240MW (οι μισές από τις οποίες είναι λιγνίτης και άνθρακας).

Ο πρόεδρος του ΙΓΜΕ σε ημερίδα το Νοέμβρη του 2007 αντικρούει αυτή την κυβερνητική αιτίαση δηλώνοντας εθελουσία εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση. Η δήλωση του έχει ως εξής: "Σήμερα η συμμετοχή της παραγωγής ηλεκτρενέργειας από λιγνιτικούς Α.Η.Σ. έχει μειωθεί κατά 23% καλύπτοντας το 58% των αναγκών όχι γιατί έσβησαν λιγνιτικοί Α.Η.Σ., αλλά γιατί η ζήτηση μετά το 2003, που τέθηκε σε λειτουργία ο Α.Η.Σ. Μελίτη Ι, καλύφθηκε από εισαγόμενο ενεργειακό καύσιμο."

Επιχείρημα 2: Η διαφοροποίηση καύσιμης ύλης με λιθάνθρακα θα αυξήσει τη ασφάλεια εφοδιασμού

Η πράσινη βίβλος και η δεσμευτική οδηγία 2005/89/ΕΚ περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής» αναφέρει ότι " τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη «...το βαθμό διαφοροποίησης στην παραγωγή σε εθνικό ή σχετικό περιφερειακό επίπεδο».

Το 60% της παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ελλάδα προέρχεται από λιθάνθρακα (λιγνίτη) ενώ κατά μέσο όρο οι λιθάνθρακες (άνθρακες και λιγνίτης) συμβάλλουν στο 29% περίπου της ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ. Μια συμβολή των λιθανθράκων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ στο ήμισυ της αντίστοιχης της Ελληνικής, που παρόλα αυτά η πράσινη βίβλος της ΕΕ τη θεωρεί "βιώσιμη μόνο αν συνοδεύεται από χρησιμοποιούμενη σε εμπορική κλίμακα δέσμευση άνθρακα και καθαρές τεχνολογίες άνθρακα σε επίπεδο ΕΕ". Η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει τη δικιά της περαιτέρω (από το 60%).
Η πράσινη βίβλος της ΕΕ για αειφόρο ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια επίσης προτρέπει ότι " η δράση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, πέραν της αντιμετώπισης του προβλήματος της αλλαγής του κλίματος, θα συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα συντείνει στον περιορισμό της αυξανόμενης εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας". Στην Ελλάδα ένα μικρό ποσοστό της ενέργειας έρχεται από ΑΠΕ (3,3%). Χαρακτηριστικά, από το 2006 μέχρι τώρα η ΡΑΕ έχει δώσει θετικές γνωμοδοτήσεις για θερμοηλεκτρικές μονάδες ισχύος 6.033ΜW ενώ οι θετικές γνωμοδοτήσεις για (διασυνδεδεμένα) αιολικά συστήματα (3.248MW), βιομάζα (37 MW), μικρά υδροηλεκτρικά (141MW) και φωτοβολταϊκά (90MW) είναι πολύ μικρότερες.
Δεν καταλαβαίνουμε πώς η αύξηση της εξάρτησης από το λιθάνθρακα που ήδη καλύπτει το 60% των αναγκών θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση στην παραγωγή όπως απαιτείται από την οδηγία 2005/89/ΕΚ και συνιστάτε από την πράσινη βίβλο. Αύξηση των άλλων πηγών ενεργείας ΑΠΕ και η μείωση της εξάρτησης από λιθάνθρακα θα αποτελέσει πραγματική διαφοροποίηση στην παραγωγή ηλεκτρισμού που θα μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια εφοδιασμού.

Επιχείρημα 3: Το κάνουν και άλλοι, γιατί όχι και εμείς;


Ο πρωθυπουργός (Βουλή τις 8/2/08) επίσης δήλωσε ότι "πληροφοριακά μόνο, επισημαίνω ότι μόλις πρόσφατα δόθηκε τέτοια άδεια στην Αγγλία, ενώ ανάλογες επενδύσεις ετοιμάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες". Η ΔΕΗ για παρόμοιους λόγους για να νομιμοποιήσει τα σχέδια της να χρησιμοποίηση λιθάνθρακα έχει συντάξει μια λίστα από ευρωπαϊκές χώρες που σχεδιάζουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω λιθάνθρακα (στην έκθεση της για το λιθάνθρακα, Ιανουάριος 08). Οι αναφορές είναι παραπλανητικές γιατί όλες αυτές οι χώρες έχουν δική τους παραγωγή λιθάνθρακα. Η υπάρχουσα συμμετοχή του λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα αυτών των χωρών (29% ΕΕ μέσος όρος) είναι πολύ μικρότερη από αυτή στη Ελλάδα (60%). Το παράδοξο είναι ότι χώρες πλούσιες σε εγχώρια κοιτάσματα λιθάνθρακα όπως η Γερμάνια (RWE) δεν θέλουν τέτοιες μονάδες, εμείς τις θέλουμε και με εισαγόμενο καύσιμο.
Αν η Ελλάδα θέλει να ακολουθήσει ένα παράδειγμα ας ακολουθήσει αυτό της Ιταλίας. Η Ιταλική Enel spa εγκαθιστά ηλεκτροπαραγωγική μονάδα από λιθάνθρακα ισχύος 1.300 MW στη γειτονική Αλβανία για να εισάγει ένα μεγάλο μέρος του παραγομένου ρεύματος.

Επιχείρημα 4: Ο λιθάνθρακας θα μας απεξαρτήσει από τις εισαγωγές;


Η οδηγία 2005/89/ΕΚ περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής» που θα ενσωματωθεί στη εθνική νομοθεσία σύντομα, αναφέρει ότι θα πρέπει "να μειωθεί η εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση". Έκθεση του externe της ΕΕ υπογραμμίζει ακριβώς τους κινδύνους που εγκυμονεί για την ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ η αυξανομένη εξάρτηση από εισαγωγές λιθάνθρακα. Είναι εντυπωσιακό να μιλάμε ότι η εξάρτηση σε εισαγόμενο λιθάνθρακα θα ενισχύσει τη ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας. Η αύξηση και μερική αντικατάσταση των εισαγωγών με άλλες εισαγωγές δεν λύνει το πρόβλημα της ενεργειακής εξάρτησης. Η εισαγωγή λιθάνθρακα δεν ανεξαρτοποιεί τη χώρα από τις τιμές πετρελαίου. Χρειάζεται πετρέλαιο για να μεταφερθεί ο λιθάνθρακας.

Η εισαγωγή λιθάνθρακα δεν δημιουργεί περισσότερη ασφάλεια εφοδιασμού από τα ΑΠΕ. Με αυτό το τρόπο η χώρα θα γλυτώσει και τα υψηλά εξωτερικά κόστη που συνεπάγεται ο λιθάνθρακας και θα μπορέσει να είναι σύννομη με την ΕΕ πολιτική και τις ΕΕ δεσμεύσεις.


Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως kireas.org